• ပြတင်းပေါက်များ၊ ခြံဝင်းတံခါးများ၊ Partition များ ပြုလုပ်ရန် သင့်လျော်ခြင်း။
    • သံချေးမတက်ခြင်း၊ ဆေးသုတ်ရန် မလိုခြင်း၊ ပေါ့ပါးခိုင်မာ၍ လှပဆန်းသစ်ခြင်း တို့ကြောင့် သုံးစွဲရာတွင် စိတ်ချမ်းသာမှု ရရှိစေခြင်း။

  • မှန်တပ်ဆင်ထားသည့် နေရာများတွင် လုံခြုံရေး ကောင်းမွန်စေရန် တွဲဖက်သုံးစွဲနိုင်ခြင်း။

Finished Projects