• တိုင်လုံးများမှာ Steel or Aluminium ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် သံချေးမတက်ပဲ အမြဲတောက်ပြောင်ခြင်း။
  • လက်ရန်းမှာ အလွယ်တကူ အကွေးအကောက် ပုံဖော်နိုင်ခြင်း။
  • ၀ရန်တာလက်ရန်း၊ လှေကားလက်ရန်း၊ နံရံလက်ရန်းနှင့် အကာအရံများအဖြစ် သေသပ်လှပမှုရှိစေခြင်း။

Finished Projects